கடையை தி றந்து வ ச்சுக்கி ட்டு தூ ங்கிய முதலாளி… தி ருடன் இப்படி பண்ணுவான்னு யாரும் நினைச்சிருக்கமாடீங்க ?? இந்த வீடியோ பாருங்க !!

Viral videos

இன்றைய உலகில் என்னதான் கண்காணிப்பு கேமரா வைத்தாலும் தனது கை வரிசை யை மிகவும் சாமர்த்தியமாக கா ட்டுபவர்கள் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர்.

அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தை ரியத்துடனும், து ணிச்சலுடனே செயல்படுகின்றனர். என்னதான் கமெரா வைத்திருந்தாலும் உரிமையாளர் உஷாராகவே இருக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்சியுள்ளது இக்காட்சி.

குறித்த காட்சியில் கடை உரிமையாளர் கடையினை தி றந்துவை த்துவி ட்டு இருக்கையில் அமர்ந்து தூ ங்கிக் கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் தி ரு டன் வந்து ப ணப்பெ ட்டியை தி ரு ட முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் அவனது துரதிர்ஷ்டம் கடைசியில் என்ன ஆனது என்பதை நீங்களே பாருங்கள்…